OPLEV er et oplysningsforbund, som afvikler kurser i forskellige kommuner.

OPLEV blev startet i 1998 i samarbejde med LEV, og har lige siden afviklet mange forskellige kurser.

En stor del af kursusvirksomheden retter sig mod handicapgruppen med udviklingshæmning og sent udviklede, men der afholdes også kurser for den såkaldte almindelige dansker, som har behov for fx undervisning i dansk litteratur, afspænding, samfundsorientering m.m.

Ligeledes afholdes der kurser for personer med udviklingshæmning i samarbejde med ULF og andre samarbejdspartnere. Der bliver blandt andet arrangeret kurser i organisationsteknik, så man bliver bedre til at engagere sig i de demokratiske processer i hverdagen samt få mere indflydelse på eget liv og velfærd.

OPLEV afholder også mange spændende internatkurser forskellige steder i landet. I Sorø afholdes flere gange om året Broby-Projektet som foregår på Oplevelsescenteret Suserupvej 63, Broby. Oplevelsescenteret består bla. af det eventyrlige Fortællehus med ildsted, hvor ilden er et væsentligt element når eventyrene fortælles. Der forefindes handicap-toilet i form af Muldkathedral.

OPLEV tilbyder at komme ud og orientere om skolens mangegrenede aktiviteter gratis. Det kræver blot en opringning og en aftale på tlf. 40 57 04 84

Har du ideer eller andre bemærkninger, er du velkommen til at kontakte undertegnede.


God fornøjelse!

Stig Nielsen